Statistika: finans.az 5
Açar sözlərMövqeAxtaranTapan
fimsa az21120040
e sosial27140070
dollar kursu banklarda27900110
fariz feyzullayev582100110
komisson70130050