Statistika: www.kommersant.az 7
Açar sözlərMövqeAxtaranTapan
bnahub43230070
yaxı541900390
xakeri642100140
beynelxalq bank64300050
qumbara64190030
sarel eldor72130030
rubl manat85250070